අමාත්‍යංශවලට වාහන ගන්න, රට යන්න කෝටි 1100 ක් ඉල්ලයි #SriLanka #LKA

අමාත්‍යංශවලට වාහන ගන්න, රට යන්න කෝටි 1100 ක් ඉල්ලයි

 

සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ඉදිරිපත් කළ මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවට අනුව පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා රුපියල් 7,498,483,793 ක් හා මුල්‍ය වියදම් සඳහා රුපියල් 3,508,991,552 ක් ඇතුළත් වේ.

මෙම වියදම් අතරට අමාත්‍යංශ හා දෙපාර්තමේන්තු නිළධාරීන්ගේ විදෙස් සංචාර සඳහා රුපියල් කෝටි 13 ක් වෙන්කර ඇති අතර වාහන මිලදී ගැනීම් සඳහා කෝටියකට ආසන්න මුදලක් වෙන්කර තිබේ.

වසර අවසන්වීමට ආසන්නව තිබියදී මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කර තිබීම විශේෂත්වයකි. මේ අතර ජවිපෙ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක මහතා අද (07) පාර්ලිමේන්තු විවාදයට සහභාගිවෙමින් ප්‍රකාශ කළේ ජනාධිපතිවරයාට අයත් අමාත්‍යංශය ඇතුළු අමාත්‍යංශ තුනකට මෙම වසරේ වෙන්කර ඇති මුදල් නිසි පරිදි භාවිතයට ගෙන නොමැති බවයි.

Source From lankanewsweb
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico