අනුරගෙන් කතානායකට දෝස්මුරයක්

පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ඊයේ එකඟ වූ කාර්ය නම් වාර්තාව සභාගත කිරීමයි. ඒ පිළිබඳ පළමු කරුණ නිරාකරණය කරගෙනයි අගමැතිතුමාට ප්‍රකාශය සඳහා අවස්ථාව දිය යුතුව තිබුණේ. මන්ත්‍රිවරු අතර ගහ ගැනීම් සිදුවුණා. සමහර අයගෙ ලේ හැලීම් සිදුවුණා. ලේඛනවලින් පහරදුන්නා. ඔබතුමා නිසි පරිදි සභාව මෙහෙයවීමේ අඩුව නිසා මේ තත්ත්වය ඇතිවුණේ.
තීරණය කර තිබූ පරිදි පළමු කටයුත්ත නිරාකරණය කරගන්න ඉඩ දුන්නා නම්, පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවා ඊට පසුවයි අගමැතිගේ ප්‍රකාශයට ඉඩදිය යුතුව තිබුණේ.
මේ හැසිරීම නිසයි අප අද පක්ෂ නායක රැස්වීමටත් නාවේ. ඔබතුමාගේ අභිමතය පමණක් නම් ක්‍රියාවට නඟන්නෙ, අප පක්ෂ නායක රැස්වීමට සහභාගිවීමෙන් පලක් නැහැ.

ඊයේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදිත් මින් පෙරත් පක්ෂ නායක රැස්වීමක් අවශ්‍ය බව අප ඉල්ලුවා. බැඳුම්කර වාර්තාව හා අනෙක් වාර්තා තිස් හතර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතු බවට. කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ සාරාංශයක් ජනාධිපති රටට ඉදිරිපත් කළා. කෝටි 850ක් රාජ්‍ය මුදල්වලට හානි වූ බවත් තවත් කෝටි 1100ක පාඩුවක් බැඳුම්කරය නිසා පාඩු වූ බවත් එහි දැක්වුණා. හානියට පත්වුණේ රාජ්‍ය මුදල්. කොමිසමට වැය කළේ රාජ්‍ය මුදල්. මූල්‍ය පාලනවලට ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුවයි. රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිතය ගැන පාර්ලිමේන්තුව විවාද කළ යුතුයි.

සද්භාවයෙන් යුතුව කටයුතු කරනවා නම් ප්‍රමාදයකින් තොරව වාර්තා ලබාදීම ජනාධිපතිවරයාගේ යුතුකමයි. තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ සති දෙකක් තුළ මේ වාර්තා ලබාදිය යුතුයි. තවත් ප්‍රමාද විය යුතු නැහැ. ඒ සඳහා ජනාධිපති කාර්යාලය අවම වශයෙන් 13 වැනිදාවත් ලබාදිය යුතුව තියෙනවා. අද (10දා) බැරි නම් හෙට රැස්වෙමු. හෙට රැස්වී හෝ විවාද කරමු. කිසිදු පමාවකින් තොරව මේ වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.
තවදුරටත් තනි පුද්ගලයකු හෝ කිහිපදෙනකු අතේ හෝ සඟවාගෙන තිබිය යුතු නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.

(මව්බිම)

The post අනුරගෙන් කතානායකට දෝස්මුරයක් appeared first on ColomboXnews.

Source From Colomboxnews
Author: Kamal Dhammika
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico