අද හදිසි දුම්රිය වර්ජනයක්

අද හදිසි දුම්රිය වර්ජනයක්

දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්, පාලකවරුන් නියාමකවරුන් හා රියදුරන් හදිසි දුම්රිය වර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වෙයි. වැටුප් ගැටලුවක් හේතුවෙන් ඔවුන් මෙම වර්ජනය ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

 

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico