නොගැළපෙන ඇඳුමකින් පැමිණි එජාප මන්ත්‍රී පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉවතට..!

පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායට නොගැළපෙන ඇඳුමකින් සැරසී පැමිණි බදුල්ල දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අරවින්ද...
b700d3bd0bdb32641dc28e242798520e_S

මැති ඇමතිවරුන්ගේත් වැටුප් වැඩිවෙයි? 

අගවිනිසුරුවරයාගේ, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ, අභියාචනාධිකරණයේ විනිසුරුවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇතැයි වාර්තා...