ජනප්‍රියවාදී වෙන්න ගිහින් වැඩ වරද්දා ගත්තා – කාදිනල් හිමිපාණන්ට මංගල දොස් කියයි

කාදින්නල් මැල්කම් රංජිත් හිමිපාණන් පසුගියදා ශාන්ත මතෙව් රෝමානු කතෝලික දෙව් මැදුරේ පැවති මංගල දේව...

“මේ අටවන්නේ වැඩ බැරි ටාසන්ලාගේ පාන්ඩු ආණ්ඩුවක්”

පුවත්පතින් රටේ තොරතුරු දැනගන්නා ජනාධිපතිවරයාත් රටේ අංක එකේ විහිලුකරුවකු වී සිටින අගමැතිවරයාත් ඇතුළු වැඩ...

2009 සමස්ථ ලෝක ආර්ථිකය සෘණ වෙද්දී ධන ආර්ථික වර්ධනයක සිටි ලංකාවට අද සිදුවී ඇත්තේ කුමක්ද?

අද දින මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැති මාධ්‍ය හමුවේ දී...