පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු මිනුවන්ගොඩ නගරයේ කඩ ගිනි තැබීම මධුමාධව අරවින්දගේ වැඩක්.. මිනුවන්ගොඩ ගිනි තැබූ හැටි කොමිසමේදී හෙළිවෙයි

පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු මිනුවන්ගොඩ නගරයේ කඩ ගිනි තැබීම මධුමාධව අරවින්දගේ වැඩක්.. මිනුවන්ගොඩ ගිනි තැබූ හැටි කොමිසමේදී හෙළිවෙයි

අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරයෙන් පසුව මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ඇතිවූ නොසන්සුන්කාරී සිදුවීම්වලට පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නියෝජ්‍ය නායක...