රිචඩ් ද සොයිසා ඝාතනයෙන් කෝපයේ     සහ ධෛර්යයේ සළුව පොරවාගත් දියණිය වනුෂි වෝල්ටර්ස් නවසීලන්ත පාර්ලිමේන්තුවේ හඩ අවදිකරයි

රිචඩ් ද සොයිසා ඝාතනයෙන් කෝපයේ සහ ධෛර්යයේ සළුව පොරවාගත් දියණිය වනුෂි වෝල්ටර්ස් නවසීලන්ත පාර්ලිමේන්තුවේ හඩ අවදිකරයි

ශ්‍රී ලාංකික වනුෂි වෝල්ටර්ස් නවසීලන්ත පාර්ලිමේන්තුවේදී සිය මංගල කතාව කරමින් හෙළි කළේ වයස අවුරුදු...

මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමයේ මිලියන 6130ක පාම් ඔයිල් ආනයනයේදී සිදු වූ බදු වංචාවක් හෙළිවෙයි.

පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමයේ 2013-2015 වර්ෂ ඇතුළත මෙරටට පාම් ඔයිල් ආනයනය කළ ප්‍රධාන...
අධික වර්ෂාවෙන් යාපනයේ ජල ගැලීම් තත්ත්වය ඉහළට.. කිලිනොච්චියේ වැව් දෙකක් වාන් දමයි

අධික වර්ෂාවෙන් යාපනයේ ජල ගැලීම් තත්ත්වය ඉහළට.. කිලිනොච්චියේ වැව් දෙකක් වාන් දමයි

අධික වර්ෂාවත් සමග යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ජල ගැලීම් තත්ත්වය ඉහළ යමින් ඇතැයි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කේ....