කොරෝනා ආසාදිත සිසුවකු ලන්ඩන් ඕලෙවල් ලියන්න ඇවිත්. | මාමාට නිරෝධායන පනත යටතේ නඩු.

කොරෝනා ආසාදිත සිසුවකු ලන්ඩන් ඕලෙවල් ලියන්න ඇවිත්. | මාමාට නිරෝධායන පනත යටතේ නඩු.

කොරෝනා ආසාදිත 14 හැවිරිදි සිසුවකු කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවැති ලන්ඩන් ඕලෙවල් විභාගයට පෙනී...
හොර රහසින් ටියුෂන් පන්තියක් පවත්වලා. | සිසුවියෝ දෙකකට කොරෝනා. | ගුරුවරයාට නීතිමය පියවර

හොර රහසින් ටියුෂන් පන්තියක් පවත්වලා. | සිසුවියෝ දෙකකට කොරෝනා. | ගුරුවරයාට නීතිමය පියවර

ගම්පහ ප්‍රධාන පාසලක ගුරුවරයකු හංසගිරි පාර නිවෙසක සෞඛ්‍ය උපදෙස් නොසලකා හරිමින් උපකාරක පන්ති පන්තියක්...