දරුවෙකු ලිංගික අපයෝජනයට ලක් කළ අනුරාධපුර පොලීසියේ සැරයන්වරයෙකු අත්අඩංගුවට.

දරුවෙකු ලිංගික අපයෝජනයට ලක් කළ අනුරාධපුර පොලීසියේ සැරයන්වරයෙකු අත්අඩංගුවට.

14 හැවිරිදි පිරිමි ළමයෙකු ලිංගික අපයෝජනයට ලක් කළ පොලිස් සැරයන්වරයෙකු අනුරාධපුර පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට...
ඉතිහාසයේ ඉහළම තැනට කොටස් වෙළෙඳපොළ පැමිණෙයි. වසර 10කට පසු සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ වැඩිම අගය අද

ඉතිහාසයේ ඉහළම තැනට කොටස් වෙළෙඳපොළ පැමිණෙයි. වසර 10කට පසු සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ වැඩිම අගය අද

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාසයේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ ඉහළම අගය අද (18) දින වාර්තා...
මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමකට අනුබල දුන් පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් අත්අඩංගුවට.

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමකට අනුබල දුන් පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් අත්අඩංගුවට.

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමකට අනුබල දුන් අනුරාධපුර කොට්ඨාස අපරාධ විමර්ශන ඒකකයට අනුයුක්ත පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන...